En liten betraktelse över förslösade skattemedel i statens tjänst - Statens museer för världskultur (SMVK) eller Världskulturmuseerna

 

 

Mias situation – en slutsumma

En summarisk uträkning visar att vår huvudperson i berättelsen om Mia kunde ha sparat drygt 3,2 miljoner åt samhället om hon hade fått arbeta fram till pension. Tillkommer stora kostnader för vikarie, inblandade läkare och psykologer samt - inte minst - omfattande kostnader för myndighetens egen personal. Men även under de år hon tilläts arbeta kvar på museet så kunde vi se ett väldigt svinn i form av förspilld arbetstid och förslösade lönemedel.

Före avsked 2007 ålades Mia en mängd arbetsuppgifter och resultatet underkändes.

Kostnad: Ca 200 arbetstimmar. 35 000:-?

Mia hindrades att föreläsa och skriva böcker på museet. Detta ledde till uteblivna intäkter i form av betald entré.

Vid ett flertal tillfällen hade Mia sökt och fått pengar till böcker och annan verksamhet från olika fonder och stiftelser. De olika beloppen uppgick sammanlagt till ett par miljoner. Dessa aktiviteter stoppades nu eftersom Mia i praktiken hade yrkesförbud. Chefen förbjöd de anställda att involvera Mia i något museiarbete. Andra, icke-sakkunniga, måste arbeta med utställningar och artiklar. De läste hennes böcker för att kunna sköta arbetet (enligt dem själva). Mia frågade ständigt om de behövde hjälp med något, men de avböjde då hon erbjöd sina tjänster. Deras arbetsuppgifter innefattade ofta hennes egna.

Kostnad: Övriga intendenter hade högre lön, kanske 30-35 000:-/mån., men måste trots detta sättas in i arbetet.

Ca 300 arbetstimmar för 2 intendenter à 30 000:-/månad + Mias 25 000:-.

Möte med psykologer ca 10 ggr. Psykolog lön ca 32 000:-.

Flera möten med tillresta chefer från Göteborg.  Chefen hävdade att Mia är labil och psykiskt störd. Krävde att en läkare sjukskriver henne.

Kostnad: Överintendent, personalchef, kanslichef, museichef, intendenter sitter med på möten. 5 tillresta personer. Tåg från G-borg, traktamente, arbetstid mm. 100 timmar? Månadslön 40-50 000:-/mån?

Chefen hävdade att Mia tog upp hennes tid då Chefen tvingades bli arg.

Chefen behövde ofta läxa upp sin personal. I Mias fall flera ggr/vecka under 7 år.

Kostnad: Ca 200 arbetstimmar? Chefens lön var minst 40 000:-/mån.

Personalchefen måste resa från Göteborg för 7 ggr för att övervaka Mia under hennes besök på museet efter år 2006.

Kostnad: Ca 50 arbetstimmar. En högavlönad byråkrat med minst 50 000:-/mån.

Mia tvingades till sjukskrivning hösten 2006 - våren 2007, ca 5 månader. Hindrades av Chefen att gå tillbaka till museet.

Kostnad för samhället: 172 802 (Arbetsgivarens och Socialförsäkringens kostnader)

 

Efter avsked 2007

Sjukersättning och aktivitetsersättning  2007 - 2014. Mia hade varit fullt arbetsför i annan miljö och/eller med en annan Chef.

Mias lön var ca 25 000 de sista 7 åren

Arbetsgivarens kostnader för sjukfrånvaro

Sjukskriven 1 år:  112 734 kronor

S:a: 264 832 x 7 år = 1 853 824. Utan att samhället fick något tillbaka.

Socialförsäkringens kostnader för sjukpenning

Ett år:  232 870  kronor

S:a  lön och  sjukpenning 458 338 för ett år

S.a för 7 år: 3 208 366  fram till pension 2014

Brutto i 7 år

Sjukbidrag 209 440:-/år

Tjänstepension  55 392:-/år

S:a: 264 832 x 7 år = 1 853 824. Utan att samhället fick något tillbaka.

                       

Mia skadades under en olycka sitt sista år på museet. Under rehabilitering blev hon tillfrågad av en överläkare  om situationen på arbetsplatsen eftersom detta hade stor betydelse för läkningsprocessen.  Mia sjukskrevs ytterligare ett par månader då det bedömdes att hon aldrig skulle bli frisk i den arbetsmiljön. Den direkta anledningen till Mias sjukskrivning var att Chefen inte kunde acceptera hennes närvaro. Hon tvingades till sjukbidrag i 7 år trots att hon var fullt arbetsför.

Kostnad: En förlust på mer än 1 853 824 kronor för samhället. En vikarie anställdes som inte hade de kunskaper som krävdes för att ersätta Mia. Han var dock disputerad, vilket betyder att hans lön var minst 1/3 högre än Mias.

Följden av detta är en kapitalförstöring av stora mått, men förlusten för museet var större. Nu fanns ingen med kunskaper om föremålen och museet. Kvarvarande personal med ansvar för samlingarna hade ingen att fråga utan måste konsultera böcker. Detta betyder att en stor del av deras arbetstid förspilldes på informationssökning som de annars kunde ha fått gratis.

(Och vem kan denna Mia vara? Någon?)

Ett litet utdrag ur en kommande bok med titeln -

Mobbning i statens tjänst. Om maktmissbruk i vår tid.

Denna bok skulle kommit ut inom kort i samarbete med Anders W Larson, Ledarskaps- och organisationsutvecklare. Han valde dock att utan förvarning avbryta samarbetet efter drygt 2 år så boken publiceras inte förrän i vår.

Så kan det gå.