Hotade arkeologer i Palestina

Om att gräva i granatregn

 

Arkeologens liv har aldrig varit lätt. Ofta tungt, smutsigt, dåligt betalt och utan framtid. I Palestina måste en arkeolog ibland även riskera livet. Att bli angripen av israeliska ockupanter eller beskjuten av militär utgör en del av de hinder arkeologen måste uthärda. Men en arkeolog framhärdar. Kulturarvet är av enorm betydelse och utgör en del av palestiniernas identitet i en begränsad och ockuperad tillvaro.

Problemen började efter kriget 1967 då ansvaret för landets kulturminnesvård hamnade under Israels militäre befälhavare. Som om Sveriges ÖB skulle vara riksantikvarie... Israelisk militär ansvarar för utgrävningar på större delen av Västbanken som erövrades 1967 och endast militär kan bevilja utgrävningstillstånd.

Sedan oktober 2000 har omistliga kulturarv i Palestina drabbats av bombanfall som orsakat förödelse. Belägringar, utegångsförbud och militära avspärrningar har hindrat palestinska myndigheter från att skydda kulturarvet. Under det senaste kriget mot Gaza förstördes en forntida hamn och en osmansk byggnad.

 

Ett annat hot är den mur som Israel har låtit bygga och som skär in i Västbanken och Gaza. När muren är klar kommer Israel att ha kontroll över mer än 4500 fornminnesplatser.

"Vårt arbete är främst att bevara områdets historia", säger Benny Har-Even, en stabsofficer för arkeologi, ”Vi måste ta hand om dem, skydda dem, försöka undvika att banditer förstör dem”.

Men utgrävningarna på Västbanken offentliggörs inte av armén”, säger den israeliska arkeologen Rafi Greenberg på Emek Shaveh, en vänstergrupp av arkeologer som är kritiska till grävningen. ”De publicerar inte utgrävningarna, listan över fynd eller var de förvaras”, säger Greenberg. Nyligen beslutades att de israeliska arkeologernas identitet ska förbli hemligstämplad för att skydda dem från bojkotter av kollegor runt om i världen. Emek Shaveh menar även att man ignorerar nyare historia om muslimer och kristna och bara fokuserar på den bibliska perioden.

Arméns arkeologer säger att deras arbete är nödvändigt för att skydda viktiga fynd från palestinska tjuvar. Daniel Estrin, International Correspondent i Jerusalem för nyhetsprogrammet Morning Edition, Washington, D.C., intervjuade en 'arkeolog' den 17/2 2017.Morning Edition, talade även med Dr Hamdan Taha, en f.d. palestinsk riksantikvarie som menar att israelerna beter sig som plundrare då de gräver i ockuperat land. "De förvandlar arkeologin från vetenskap till skattjakt”, säger Taha. Han har varit huvudansvarig för arbetet i Hishams palats, en ökenborg vid Khirbat al-Mafjar på Västbanken. Palatset har restaurerats tillsammans med UNESCO och är nu ett världsarv. Där finns det största och mest fulländade mosaikgolvet av tidig islamisk design. Palatsområdet byggdes under kalif Hisham Ibn Abdelmaliks regeringstid mellan 724-743 e.Kr.

Israel är en ockupationsmakt och Internationell rätt anser att det är landets plikt att bekämpa hemliga utgrävningar och att bevara och skydda det palestinska arvet. Palestinas fall stöds av Unesco, resolutioner från FN:s säkerhetsråd och Haagkonventionen från 1954, ett internationellt fördrag som fungerar som en ram för att skydda kulturarvet i tider av väpnad konflikt.

 

Biblisk arkeologi - en miljardindustri

Hundratals platser i Palestina har plundrats och en illegal handel med kulturförermål har länge pågått. Hobby Lobby är en USA-baserad konsthandlare som har donerat miljoner till israeliska bosättningar, samt till ”arkeologer”som plundrar Palestinas kulturarv. När staten Israel bildades 1948 blev historieskrivningen viktig för den judiska staten och det sionistiska Israel. Tråkigt nog är den till stor del ett falsarium. Men Israel höll fast vid att Bibeln berättigade judarnas anspråk på det heliga landet. Denna världsbild upprätthålls ännu efter 100 år av judiska och kristna fundamentalister, vilka har finansierat utgrävningar samt med ensamrätt tolkat fornfynden. Den bibliska arkeologin har blivit en miljardindustri och en ultrareligiös, amerikansk specialitet, präglad av bedrägerier och forskningsfusk. En del av det evangelikala samfundet anser att det judiska folkets återkomst till sina förfäders land är nödvändig för Messias återkomst. Arkeologiska fynd används i ett politiskt och ideologiskt sammanhang som teoretiskt bevis för det judiska arvets betydelse över palestinska kopplingar till landet.

Den etniska rensningen av Palestina, en bok av den israeliske forskaren Ilan Pappe, kom ut 2017. Pappe hävdar att händelserna 1948 var en regelrätt etnisk rensning. En miljon ­palestinier­ tvingades fly sina hem, tusentals civila ­mas­sa­­krerades, hundratals byar och hela städer förstördes. Att beskriva och erkänna detta "brott mot mänsklighe­ten", menar Pappe, är ett nödvändigt första steg mot fred och försoning i de båda sönd­rade länderna.

 

Jerusalem

Många israeliska arkeologer anser att bibliske kung David där byggde sin huvudstad för ca. 3 000 år sedan och att Israel med hjälp av honom blev en stormakt. ”Davids stad” ligger nära judendomens västra mur (”Klagomuren”) samt islams Klippdom och al-Aqsa-moskén.

 

 

Utgrävningen av ”Davids stad” äger rum under palestinska bostäder i den arabiska byn Silwan, där en underjordisk labyrint av grottor, forntida vattenkanaler, tunnlar och stenbrott underminerar marken. Israeliska arkeologer och ingenjörer konstruerar där en väldig tunnel för turister och orsakar stora skador på palestinska hem. Finansiärer av grävningarna i Jerusalem är Shalem Center och El'Ad som öppet arbetar med att fördriva palestinier. För El'Ad är de bibliska fynden ytterligare ett argument som stärker Israels politiska anspråk på hela Jerusalem.

Lesley Stahl, en journalist från CBS News, intervjuar Doron Spielman, biblisk israelisk 'arkeolog' från USA och ansvarig för det City of David Foundation. Hans mål är att 'återuppväcka Bibeln och dess historia'.

CBS: ”Och ändå, när du ser dessa kartor, så ligger området på den palestinska sidan.”

Israelisk arkeolog: ”Ja, men kartor är skrivna på papper. Detta står skrivet i våra hjärtan!”

Jaja, som om en arkeolog verksam i Mykene, Grekland skulle säga ”att det står i mitt hjärta att kung Agamnemnon badade här!”.


Källor

https://www.jewishpress.com/indepth/interviews-and-profiles/we-are-endeavoring-to-bring-the-bible-to-life-an-interview-with-the-city-of-david-foundations-doron-spielman/2020/10/08/)

https://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/16/511595881/in-west-bank-israeli-and-palestinian-archaeologists-both-lay-claim-to-heritage?ft=nprml&f=511595881)

https://www.cbsnews.com/news/controversy-in-jerusalem-the-city-of-david-14-10-2010/)