Mobbning i statens tjänst. 

Om maktmissbruk i museivärlden

ISBN 978-91-982370-4-7


”.... en svidande och välskriven kritik av ett alltför vanligt fenomen i svensk statsförvaltning. Man bara gapar när man läser detta.” Men att ledargruppen trots en mängd objektiva data "vinner" är ju det mest obegripliga. Däremot är det ju lätt att konstatera att din berättelse knappast kan vara påhittad från början till slut eftersom så många andra har givit liknande uppgifter till dagspressen om hur ledningen fungerar. När man läser slutskedet i förloppet tänker man hela tiden att rättvisan till slut måste segra men så blev det ju inte. Men kanske till slut ändå någon gång.”

Jo jag kan intyga att Marie Louise Winbladhs bok är mycket intressant läsning som handlar om tre saker på en gång: Usel arbetsmiljö som mycket riktigt resulterar i ohälsa, penningslöseri och usel förvaltning av våra kulturskatter.” Töres Theorell professor emeritus vid Karolinska Institutet och vetenskaplig rådgivare vid Stockholms universitet.


Ett litet museum med oskattbara samlingar i vacker miljö. Anställda som hängivet strävar att förmedla kunskaper till allmänhet och skolklasser. Ett politiskt beslut som kastar allt över ända. En kulturinstitution som förvandlas till ett brutalt bemanningsföretag. Kunskaper ersätts av marknadsföring och administration. Lojalitet mot Överheten blir ledstjärnan.

Men allt är inte dystert. Makten blir oavsiktligt komisk när den anser sig ha monopol på både sanning och kunskap trots den uppenbara motsatsen. Osaliga äro de som menar att Makt och Pengar är det viktigaste i våra liv.

En liten trist detalj i marginalen? Ja, kanske, om inte detta kostade oss väldigt många skattekronor. I förbifarten föröder Makten några människoliv och åstadkommer en hel del materiell förstörelse. Men framåtskridande och utveckling måste få kosta, så detta får vi acceptera. Även när det innebär ett skräckvälde i miniatyr och storm i ankdammen. Makten föröder och förstör men visionerna frodas.

New public management (NPM) och målstyrning är en nygammal styggelse i vårt samhälle med fruktansvärda följder, både ekonomiska och mänskliga. En skräckens utopi som länge varit här. NPM har länge tillämpats på den offentliga sektorn, vilken enligt våra politiker bör efterlikna marknaden trots de mänskliga offer som krävts.

 

New public management (NPM) är ett fenomen hämtat direkt från näringslivet, och anses vara ett effektivt verktyg för att styra och kontrollera de anställda. NPM infördes i Sverige på 1980-talet av socialdemokraterna och utvecklades vidare och drevs av Alliansen. NPM minskar det demokratiska inflytandet och yttrandefriheten inom det offentliga. Ett konstruktivt samarbete ersätts av management med hjälp av styrning och kontroll. NPM innebär förödelse av den offentliga sektorn och alla värden förvandlas till ekonomiska. NPM påverkar yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de grundlagar som garanterar demokratin.

 

En ökad politisk styrning av den akademiska världen blev tydlig på museiområdet under kulturminister Marita Ulvskog under slutet av 1900-talet. En långtgående politisering av våra statliga museer ledde till ett kunskapsförakt. Meriter och sakkunskap blev snarare nackdelar än fördelar. Riktigt besvärligt blir det när erfarenhet och kunskap anses vara ett hinder för effektivitet. När lojalitet mot en överordnad är ett mått på kompetensen.

Universiteten har drabbats extra hårt, där storföretagen sedan länge fått fungera som förebild för styrningen. NPM kräver att verksamheten ska kunna planeras efter i förväg uppställda mål, styras strategiskt och utvärderas efter mallar. Den strategiska linjestyrningen flyttar makt från forskare och lärare till chefer och byråkrater.

 

Mobbning i statens tjänst beskriver vad som händer när en ny statlig organisation bildas samt följderna av ett nytt sätt att styra i enlighet med New public management. Ett oerhört slöseri med skattemedel och andra resurser hade kunnat besparas oss om tjänstemän, politiker och andra ansvariga hade lyssnat på de anställda. Människoliv åtnjuter ingen högre kurs på marknaden. Men lidande kan även det omsättas i pengar.

Hundratusentals svenskar utsätts varje år för mobbning på sina arbetsplatser, många blir svårt sjuka och arbetsplatserna förlamas. Ny forskning visar att tusentals nya mobbningsfall tillkommer varje år på svenska arbetsplatser som en följd av organisationsförändringar och dåligt ledarskap.

Författaren var anställd som intendent och 1:e intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm. Fram till år 2001 var hon ansvarig för de världsberömda Cypernsamlingarna på museet. Hon har bland annat skrivit böcker och producerat utställningar. Böckerna är populärvetenskapliga och handlar om arkeologi och kulturhistoria på Cypern och Kreta.

 

Boken beställes annars billigast hos Bokus

http://www.bokus.com/bok/9789198237047/mobbning-i-statens-tjanst-om-maktmissbruk-i-museivarlden