Korståg mot turkcyprioterna?

Har Socialdemokraterna påtagit sig rollen av korsriddare med syfte att frälsa Cypern? Som om inte den lilla ön redan har nog med problem.

Förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet befann sig på Cypern i september och har gjort ett uttalande som finns på deras hemsida. Jag träffade deras ordförande och blev orolig och frustrerad av vad jag fick höra. Gruppen menar att den pågående tvångsislamiseringen av Norra Cypern är ett positivt tecken och att regionen tillräckligt länge “försummats” i detta avseende. Ordföranden sade att han träffat en person som inte kan utöva sin religion av rädsla för repressalier. Detta är förstås inte alls bra; alla ska ha rätt till sin religion.

Men med vilken rätt har svenska Socialdemokrater rätt att förespråka islamisering av ett helt folk som visserligen är sunnitiska muslimer men av hävd föredrar en mer sekulariserad version av islam? Detta har de varit i århundraden och varför är det så viktigt att ändra på detta just nu, då även Turkiet genomgår en påtaglig islamisering genom det statsbärande partiet AKP?

Det vore intressant att veta varför en liten grupp svenska Socialdemokrater tror sig veta bättre än cyprioterna själva om vad som är bäst för dem. Eller syftar de kanske på de 250 000 illegala bosättare som Turkiet så generöst erbjudit bostäder och arbete på norra Cypern? Dessa är självklart angelägna om att leva enligt de riktlinjer som regeringen i Ankara ställt upp. Bosättarna har Turkiet att tacka för sin förbättrade livssituation och både röstar och lever i enlighet med dess vilja.

Tyvärr är det ingen som frågar efter turkcyprioternas önskemål. De har funnits på Cypern sedan 1571, men har sedan dess befunnit sig i ständigt underläge.

Ett fackförbund för lärare på norra Cypern har det senaste året protesterat, demonstrerat och skrivit om en ohållbar situation där Turkiet tvingar på dem obligatorisk undervisning om islam i skolorna. Turkiet ämnar även öppna en koranskola – madrassa – och sända turkiska imamer till Cypern. Barnen ska lära sig koranen, få lektioner i arabiska och få religiösa instruktioner. I varje familj ska även finnas en koran för den som behöver hämta inspiration.

Turkiet har låtit resa lika stora som smaklösa statyer av Atatürk i varje liten by på det ockuperade Cypern. Lite märkligt eftersom denne statschef - grundare av det moderna Turkiet – var noga med att separera stat och religion.  Nu finns det även en ny, glänsande moské i varje litet hörn av det ockuperade Cypern. Antalet moskéer (192 i 187 byar) överstiger vida antalet skolor (160). Där finns ett sjukhus på 66 250 personer och en moské för 1380 personer, enligt FAMAGUSTA GAZETTE, 9/5 2012. 

 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet borde känna just solidaritet med Cyperns ursprungliga invånare. Eller ömmar de bara för religionens utbredning, oavsett syfte? Har de inte hör talas om politisk islam?

Cyprioterna själva menar att den massiva islamiseringen av norra Cypern bekostas av medel från Saudiarabien, som är känt för att sprida en konservativ version av islam till olika länder genom t ex koranskolor. Saudierna är också kända för att uppmuntra wahhabitisk mission över hela världen.

 

Uttalandet från Tro och Solidaritet  har rubriken -

”Religionsfriheten ett tydligt offer i Cypernkonflikten.” Visst, det kan nog stämma, men det är knappast det mest överhängande problemet.

Citat ur deras uttalande – “Förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som på plats i informerat sig om läget i samtalen och om Cypernkonflikten, gratulerar Ärkebiskop Chrysostomos II, ärkebiskop för Church of Cyprus, och Dr Talip Atalay, Mufti på Cypern, till det erkännande man gett varandra och det förtroende man lyckats bygga trots ett mycket svårt samarbetsklimat.”

 

Tänk om de duktiga socialdemokraterna ansträngt sig lite till och talat med s.k. vanligt folk, både grek- och turkcyprioter?! Då hade de fått höra något helt annat. En majoritet av grekcyp skäms över sin ärkebiskop, som mest gjort sig känd för groteska övertramp. De vill bli av honom, men han sitter på livstid. Han är känd för att stödja det lilla, men väldigt aktiva nynazistiska partiet på södra Cypern. Partiet heter ELAM och använder ofta våld mot vänstergrupper, turkcyprioter och invandrare. Ärkebiskopen har gjort flera uttalanden där han berömmer dem och kallar dem för “trevliga och bildade ungdomar”. Han har också sagt att  Bashar al-Assad i Syrien stöder minoriteter och kristna, vilka hotas av extremister om Assad faller.

 

Tänk om denna lilla ö någonsin kunde få vara delaktig i utformningen av sin egen framtid, oberoende av stormakter, religiösa fanatiker och beskäftiga besserwissrar från små, ”neutrala” länder.