Uråldriga strutsägg funna i Israel

Detta var rubriken till en notis i flera tidningar 13/1. Det är alltid väldigt trevligt när media skriver om arkeologi och detta fynd är spännande. Strutsägg har grävts fram lite varstans i Medelhavsområdet, bl a på Cypern. Ett par finns i Cypernsamlingarna på Medelhavsmuseet och har hittats i gravar från 1200-talet f Kr och just därför välbevarade.

Men de omnämnda utgrävningarna är mindre trevliga om man bortser från själva fyndet. Israels antikvitetsmyndighet har egentligen inte där att göra eftersom de gräver på palestinsk mark. Stora områden som tillhör Palestina ockuperas ännu av Israel sedan 1967 då ansvaret för landets kulturminnesvård hamnade under Israels militäre befälhavare. Israelisk militär ansvarar för utgrävningar på större delen av Västbanken där endast militär kan bevilja utgrävningstillstånd. Arkeologi bedrivs mestadels I privat regi och I samarbete med byggföretag och utländska miljardärer vilka bekostar israeliska bosättningar på palestinsk mark.

Tänk om M. Bydén hade varit vår riksantikvarie...

Palestinierna själva har inte någon chans att själva bedriva arkeologi då de inte får tillstånd av militären. Se­dan oktober 2000 har kulturarvet i Palestina utsatts för bombanfall och granatattacker men de får inte ens reparera de skadade byggnader som Israel bombat.

Låter detta osannolikt? Tyvärr är det en realitet för Palestina och dess arkeologer trots ett omfattande stöd från omvärlden och flera internationella organisationer, bl a Unesco och FN:s säkerhetsråd.

Palestinska arkeologer betonar kulturarvets betydelse för deras historia som utgör en del av folkets identitet. Hundratals platser har plundrats under år av ockupation och det har pågått en illegal handel med kulturförermål i stor skala. Arkeologiska fynd från Palestina förs över till Israel där de förvandlas till judiska antikviteter. Så lätt kan man skriva om historien.

Arkeologiska fynd används i ett politiskt och ideologiskt sammanhang som teoretiskt bevis för det judiska arvets betydelse över palestinska kopplingar till landet.

Och hur var det nu med Negevöknen? Ja, Israel planerar att utöka sina bosättningar även dit och de blir synd om de beduiner som bott där i årtusenden. Området tillhör Palestina men framtiden är dyster med tanke på Israels nya högerextrema regering som gärna vill avlägsna samtliga araber från Palestina. Trots att de bott där i årtusenden och trots en majoritet av dagens israeliska judar anlände först 1948. Etnisk rensning var ordet, strutsägg eller ej.