Minoer och mykenare på Västkreta

Fragment av ett stort terrakotta-huvud, funnen i en avfallsgrop i utgrävningens norra del. Sannolikt har huvudet suttit på en kvinnofigur av en prästinna, ca 80-90 cm hög. Huvudet tillverkades under sent 1200-tal f Kr i den lokala stilen med dess fina ljusa lera och dekor i rödbrun glänsande bemålning.

Många har besökt det berömda och hårt restaurerade palatset i Knossos samt de mer orörda palatsen på östra Kreta. Färre anar omfattningen av de fynd som gjorts under de Svensk-Grekiska utgrävningarna i Chania på västra Kreta under de senaste 30 åren. Där, under den moderna staden, låg för 3500 år sedan en stor och blomstrande handelsstad med kontakter runt hela Medelhavsområdet. Själva staden kan inte grävas ut eftersom den ligger under de moderna husen i Chaniá. Men de svensk-grekiska grävningarna har frilagt en del av den minoiska bebyggelsen, där  fantastiska fynd gjordes. Utgrävningarna berättar om platsen under nästan 5000 år, men framför allt vad som hände under den senare delen av den minoiska tiden - hur människorna levde, hur de bodde och vad de tillverkade.

Staden hade troligen även ett eget arkiv med listor över råvaror, livsmedel och egendomar. Arkeologerna har funnit mängder av lertavlor med den minoiska skriften Linear A. De har också grävt fram några lertavlor med Linear B, vilket är en typ av forngrekiska och som vi också kan läsa.
Sannolikt kan det moderna Chaniá identifieras med den omtalade forntida staden Kydonia, vilket förklarar den betydelse den måste ha haft i minoisk tid. Många fynd därifrån är unika för hela Kreta.
De flesta forskare menar också att ett minoiskt palats måste ha legat i närheten,  kanske av samma betydelse som de övriga palatsen på Kreta.

Boken är en fotografisk dokumentation om dessa viktiga grävningar. Den innehåller 70 illustrationer, varav 65 är i färg. Dess titel är Minoer och Mykenare på Västkreta, och innehåller även en fyllig kulturhistorisk inramning till utgrävningarna i Chaniá.

Författare är Marie-Louise Winbladh, och de flesta fotografierna är tagna av utgrävningarnas tekniske ledare, Dr.phil. Erik Hallager, Århus Universitet samt av författaren. Pris ca 150:-.