Kreta. Myter och mat i Minoernas värld, Natur & Kultur 2004.

Kreta under bronsåldern

 

Två ynglingar sitter mitt emot varandra och deltager i en dryckesceremoni. Del av en större komposition, Fresken med fällstolarna. Ca 1450-1350 f Kr.

Vad är det egentligen vi ser idag i Knossos? Hur såg där ut för 3500 år sedan? Och vem satt på den berömda tronen? Vad åt minoerna då de ordnade en fest och vad drack de? Kan vi få veta hur  det smakade? Kan vi komma nära dessa människor som levde på Kreta för årtusenden sedan? Vad äter  kretensarna idag eftersom flera av dem uppnår en så hög ålder och är så friska? Boken försöker informera kring centrala frågor med utgångspunkt i aktuella böcker, artiklar och diskussioner och är den hittills enda boken på svenska i detta ämne.

Kreta är inte bara Greklands största ö i Medelhavet, med en dramatisk historia under forntiden och i modern tid. Anslående är även den osannolikt vackra naturen  - och över hela Kreta alla de minoiska palats, villor, städer och byar som vittnar om Kretas storhet för 3-4000 år sedan. De vackra freskerna med stiliserade blommor, tjurar och smalmidjade människor i långa processioner, vilka prydde väggarna i villor och palats. Sigillringar i guld med avbildningar av unga män som svingar sig över tjurens spetsiga horn, vilka i stiliserad form blivit en symbol för gudens närvaro i hans tempel. Arkeologiska utgrävningar är vår huvudsakliga informationskälla, men litteraturen är också viktig.

Med hjälp av arkeologernas fynd och moderna analysmetoder har man kommit fram till att minoerna under bronsåldern åt ungefär samma mat som dagens kretensare. Ännu äter folk på traditionellt sätt i avlägsna bergsbyar på Kreta. Kretensarna lever längre än befolkningen i andra länder, mest tack vare en hög konsumtion av den nyttiga olivoljan men även pga en genomgående hälsosam kost. Arkeologer och andra forskare har försökt rekonstruera olika maträtter som kan ha avnjutits av grekerna under bronsåldern. Flera av dem har slående likheter med den mat som ännu äts i kretensiska hem och på restauranger.