Arkeologi och äventyr på Cypern
 Den Svenska Cypernexpeditionen 1927 - 1931

En av arkeologerna i en kammargrav i Lapithos från bronsåldern.

Denna bok är förlängesedan slut på förlaget, men finns nu i en annan version -

The CYPRUS ADVENTURE (1927 - 1931)

Galeri Kültür Bookshop 2013

Editor: Galeri Kültür Kitabevi (Galeri Kultur Bookshop)

Rekvireras här: galerikultur@yahoo.com

 

Den Svenska Cypernexpeditionen 1927 - 1931
En historia berättad genom samtida fotografier och dokument


Det är fantastiskt, det är oerhört. Det är det absolut fantastiska. 2.000 statyer och statyetter. Det är magi, det är Papa Prokopios trolleri. Som i en antik teaters åskådarrum resa sig skulpturerna bakom varandra, alla med blickarna riktade mot altaret. På altaret ligger en oval kullersten, den heliga fetischen, kultföremålet. Stenen är bränd av eld.  (Einar Gjerstad 1933)

Arkeologi och äventyr på Cypern. Den Svenska Cypernexpeditionen 1927 - 1931.
En historia berättad genom samtida fotografier och dokument är titeln på en fotobok om  den Svenska Cypernexpeditionen. Boken visar några glimtar ur de unga arkeologernas vardag; något av livet vid sidan av det strikt vetenskapliga arbetet med utgrävningarna. Fotografierna tillhör Cypernsamlingarnas arkiv och finns på Medelhavsmuseet i Stockholm. De är kopior av gamla glasnegativ från perioden 1927-1936, och visar även livet efter återkomsten till Stockholm 1931. Större delen av dessa bilder har aldrig tidigare varit publicerade.


Några av de mest fascinerande fotografierna visar hur det dagliga livet gestaltade sig samt hur svenskarna och deras medhjälpare genomsökte hela Cypern för att kartlägga dess långa historia. Vi får möta märkliga personligheter (bl a en despotisk bypräst som helst av allt ville brottas och äta god mat samt, en munk som svävar i luften samt ett helgon med stort intresse för arkeologi), bevittna dans i en antik teater och ålderdomliga sedvänjor med rötter i antiken. Kameler som trötta vandrar på dammiga landsvägar med risknippen på ryggen. Och inte minst: grek- och turkcyprioter som umgås på kaféerna, dansar och festar tillsammans samt arbetar sida vid sida med den Svenska Cypernexpeditionen.


(Luki Z. Pierides  var svensk konsul fram till sin död 1933. Det var han som inviterade svenskarna att komma och bedriva utgrävningar på Cypern. Så bildades den Svenska Cypernexpeditionen, den som senare kom att benämnas ”den mest betydande arkeologiska expeditionen som någonsin kommer att ha farit till Cypern” (H. Catling).


Det främsta syftet med utgrävningarna var att utforska öns historia under en period av drygt 7000 år - från yngre stenålder till fornkristen tid. Under den ofattbart korta tiden av fyra år, undersökte svenskarna drygt 25 platser över hela ön.
Einar Gjerstad ledde den Svenska Cypernexpeditionen. I sin bok Sekler och Dagar. Med svenskarna på Cypern 1927-31 (Stockholm 1933), har han inte bara skrivit en populärvetenskaplig berättelse om utgrävningarna, utan även en mycket livfull, rolig och poetisk beskrivning av svenskarnas underbara äventyr på Cypern. Bildtexterna och de många citaten i denna bilderbok är huvudsakligen hämtade ur Gjerstads bok. Inget kan bättre illustrera svenskarnas vistelse på ön än dessa samtida kommentarer, vilka dessutom saknar motstycke i spiritualitet och humor.)


Boken har 108 fotografier, 260 sidor är skriven på svenska, grekiska och engelska. Den är sammanställd av Marie-Louise Winbladh, intendent på Medelhavsmuseet 1971-2007 och ansvarig för Cypernsamlingarna 1971-2001. Boken är slutsåld.