Grekiskt drama – Om att finna en förlorad son

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.

Intresserad av att köpa? återstående ex finns hos författaren, mwinbladh@hotmail.com

Titel: Grekiskt drama – Om att finna en förlorad son
Författare: Marie-Louise Winbladh
ISBN: 978-91-86293-19-2
Utgivningsår: 2014

Utgiven av Blue Publishing 2014www.blue.se Grafisk form och omslagsdesign: Stefan Lundström 

Hur man finner en förlorad son i Grekland är historien om en liten pojke som hålls kvar i Grekland av sin far. Pojkens mor får till slut vårdnaden om barnet i grekisk domstol, vilket då ansågs vara unikt. Kampen var ojämn, hård och ibland nästan hopplös. Övergrepp från myndigheter och advokater var självklara inslag. Alla förhandlingar fördes på grekiska. Men även svenska befattningshavare begick övergrepp. Har det blivit bättre idag?

Läs också den förlorade sonens berättelse då han som vuxen gör sin militärtjänst i Grekland. De unga männen utsätts för hårda prövningar och ofta sadistisk behandling. Några klarar inte denna press. Militärväsende och kyrka i förening utsätter människor för ett utdraget lidande utan mening. De vackra orden om att älska sin nästa inbegriper endast äkta grekiska nationalister.