Den skäggiga Gudinnan  
Kulter på det forntida Cypern.

Den skäggiga Gudinnan själv. Terrakotta, 500-tal f Kr, Ajia irini,  Cypern


Cypern och dess rika och sällsamma kultur har alltid fängslat arkeologer och andra forskare. Turismen har även ökat allmänhetens intresse för den lilla ön i sydöstra Medelhavet.  Cyperns läge i korsningen mellan tre världsdelar har präglat den politiska och kulturhistoriska utvecklingen på ön. Trots detta lyckades cyprioterna bevara sin särart inom konst och konsthantverk. Kulturella och kommersiella kontakter med omgivande länder medförde även import av främmande gudar och kulter.  Tidigt "importerades"  gudar från Syrien och något senare även från Egypten och Fenikien, där idag Libanon är beläget.
   Alla de främmande inslagen till trots kvarstår vissa fenomen som alltid förefaller ha varit basen i cyprisk religion. Alltsedan stenåldern ägnade man sig åt kulten kring en Fruktbarhets- eller Modergudinna, som gav liv åt människor och djur samt ökade produktionen av fältens grödor. Vi möter i text och bild både Gudinnan själv och hennes prästinnor under årtusenden. Dyrkan av en kvinnlig gudom utmynnade så småningom i kulten av Jungfru Maria, som är särskilt stark på Cypern.

Bokens titel syftar till ett flertal citat av antika författare som berättar om dyrkan av en androgyn (bisexuell) Afrodite just på Cypern. Hon kallades ibland Afróditos och avbildades som en kvinna med skägg. På Medelhavsmuseets finns en berömd figur i terrakotta från kultplatsen vid Ajia Irini på nordvästra Cypern. Hon/han har armarna sträckta upp i luften, såsom en hälsning från Gudinnan/Guden, och har både kvinnobröst och skägg. Figuren är inte särskilt vacker med sina utstående runda ögon och stora näsa, men ger ett både kraftfullt och imponerande intryck. Denna statyett pryder även bokens omslag.
 
 De flesta av föremålen som avbildas i boken, hittades  av den legendariska svenska Cypern-expeditionen som företog utgrävningar på Cypern under åren 1927-31. De lade grunden för den moderna arkeologin på Cypern och är upphovet till att Medelhavsmuseet idag har världens näst största samlingar av cypriska antikviteter.
   

Mycket finns att läsa om arkeologi och annan forskning med avseende på Cypern. Artiklar i ämnen som anknyter till religion finns på de flesta språk, men saknas helt på svenska. I boken finns lästips på t ex engelska, franska och tyska böcker och artiklar för den som vill forska vidare. Denna bok erbjuder för första gången svenska läsare ett tillfälle att lära känna den särpräglade cypriska kulturen med betoning på religion och vilka uttryck den tagit sig i konst och konsthantverk.

Boken kostar 50:- i  Medelhavsmuseets butik.