Porträtt

Självporträtt, olja 1990-tal

Självporträtt, olja 1980-tal bort.

Självporträtt, olja 1990-tal

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Självporträtt, olja 1990-tal