Möte mellan kulturer

Man i terrakotta, Ajia irini, Cypern.

Denna bok är en introduktion till Cyperns tidiga kulturhistoria och en kort redovisning av den svenska Cypern-expeditionens utgrävningar på ön 1927-31. Texten illustreras med bilder av de fynd som kom till Stockholm genom de svenska arkeologerna 1931. Bokens syfte är att låta fynden berätta om den forntida cypriotens levnadsvillkor och under vilka omständigheter konst och konsthantverk tillkom.
Förhoppningsvis kan denna information öka intresset för den märkliga och rika kultur som blomstrade på Cypern i över 7000 år eller mer. Textens första del är i huvudsak kronologiskt uppställd. En andra del belyser mer utförligt de mest betydande föremålen i samlingarna.
Näst efter Cyprus Museum i Nikosia har Medelhavsmuseet världens rikaste samlingar av cypriska fornsaker. Trots att museets nya Cypern-utställning är väsentligt utökad, förvaras ännu större delen av Cypernsamlingarna i magasin.

 
Boken kostar 50:- i  Medelhavsmuseets butik.