BÖCKER och artiklar 

Mer information om böckerna finns på denna sidas undersidor

Möte mellan kulturer,  Stockholm 1992.

Den skäggiga Gudinnan. Forntida kulter på Cypern, Stockholm 1995

Minoer och mykenare på Västkreta. De Svensk- Grekiska utgrävningarna i Chaniá (Minoans and Mycenaeans in west Crete. The Greek- Swedish Excavations at Chaniá), Stockholm 2000.

Kreta. Myter och mat i Minoernas värld, Natur & Kultur 2004.

An Archaeological Adventure in Cyprus. The Swedish Cyprus Expedition 1927- 1931. Stockholm 1997. (In English, Swedish and Greek)

The Cyprus Collections in Medelhavsmuseet, Stockholm 1994.

2